Kymen Vesi Oy:n kutsu yleisötilaisuuteen

Kutsu yleisötilaisuuteen ja tiedote veden talvikäytöstä Kaunissaaressa

Lähestymme teitä kutsumalla teidät yleisötilaisuuteen kuulemaan Kaunissaaren vesihuollon järjestämisen vaihtoehdoista tulevaisuudessa ja tiedottamalla Kaunissaaren vedenjakelusta talviaikana.

Yleisötilaisuus Datariinassa 8.11.2017

Kutsumme Teidät yleisötilaisuuteen Datariinaan keskiviikkona 8.11.2018 klo 18.00-20.00. Tarkemmat osoitetiedot löytyvät kirjeen lopusta. Yleisötilaisuudessa esitellään tämän hetkinen tilanne saaren vesihuollosta ja vesihuollosta aiheutuneista kustannuksista. Lisäksi tilaisuudessa esitellään vedentoimituksen vaihtoehtoja tulevaisuudessa. Tilaisuudessa on mukana sekä Kymen Veden, Pyhtään kunnan, että terveydensuojeluviranomaisen edustajat.

Aluehallintoviraston päätöksen (ESAVI/8916/04.10.00/2016) mukaisesti talousveden laadulle Kaunissaaressa on asetettu aiempaa tiukemmat kriteerit ja tästä syystä Kaunissaareen on rakennettu vedenkäsittelylaitteistot vuoden 2017 kesällä. Laitteistojen hankinnasta on muodostunut verrattain korkeita kustannuksia, jotka tulee kattaa asiakkailta perittävillä maksuilla. Yleisötilaisuudessa esitellään arviot Kaunissaaren vesimaksujen korotuksista vuodesta 2018 alkaen.

Datariina sijaitsee Kotkan keskustassa Kotkansaarella, osoitteessa Heikinkatu 7. Asiakaspysäköinti (16 asiakaspaikkaa) sijaitsee talon edustalla pääsisäänkäynnin vieressä. Vapaita parkkipaikkoja on myös tien varressa. Olemme varanneet Datariinasta käyttöömme Optio -salin, joka sijaitsee ensimmäisessä kerroksessa pääsisäänkäynnin välittömässä läheisyydessä. Paikalla on kahvitarjoilu.

Kaunissaaren vedenjakelu talvella

Kymen Vesi Oy toimittaa Kaunissaaren asiakkaiden kanssa tehtyjen sopimusten mukaisesti vettä kesävesijohto -periaatteella. Vedenkäytöstä laskutetaan kesävesikautena eli toukokuun alusta lokakuun loppuun asti. Tämän ajanjakson ulkopuolella vesilaitoksella ei ole velvollisuutta veden toimitukseen. Myöskään vedenottokaivon yhteyteen kesällä rakennettu vedenkäsittelylaitteisto ei kestä jäätymistä.

Kesävesikausi ja täten myös vedenjakelu päättyy lokakuun loppuun mennessä. Saamamme tiedon mukaan osa asiakkaista asuu saarella ympärivuotisesti ja nämä kiinteistöt ovat käyttäneet kaivon vettä myös kesävesikauden ulkopuolella edellisinä vuosina.

Pyydämme toimittamaan vesilaitokselle kirjallisen ilmoituksen 1.11.2017 mennessä, mikäli vedentoimituksen lopettaminen talvikaudella aiheuttaa jollekin asiakkaalle kohtuuttoman esteen ympärivuotiselle asumiselle saarella. Vesilaitokselle toimitettujen ilmoitusten perusteella vesilaitos voi tarpeen mukaan harkita poikkeuksellista jatkoaikaa vuoden 2017 vedenjakelukaudelle, jotta kiinteistöllä on riittävästi aikaa ratkaista talviaikainen vedensaanti muilla keinoin. Mahdollisen jatkoajan aikana muodostuneiden kustannusten perimisestä päätetään myöhemmin.

Kirjalliset ilmoitukset voi toimittaa sähköpostilla osoitteeseen

emmi-maria.ukko@kymenvesi.fi tai kirjeitse osoitteeseen

Emmi-Maria Ukko

Kymen Vesi Oy

Malminginkatu 16

48600 Kotka

Vesimittarilukemien ilmoittaminen

 

Haluamme myös muistuttaa, että ilmoitattehan vesimittarin lukeman samalla kun irrotatte mittarin. Lukeman voi ilmoittaa sähköpostitse osoitteeseen laskutus@kymenvesi.fi tai puhelimitse asiakaspalveluumme ma – to klo 9 – 15, pe 9 – 14, p. (05)234 8111